19/03/2004 - Adam Skórnicki (trening)(c) fotografie wykonał aparat fotograficzny